آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

طراحی لوگو و ست اداری باشگاه کارآفرینی آموزشی مدرس

جزئیات پروژه

  • باشگاه کارآفرینی مدرس
  • 25 بهمن 1401
  • ایده راهیاب
  • طراحی گرافیک
مدت زمان انجام پروژه : 7 روز کاری

طراحی لوگو و ست اداری باشگاه کارآفرینی آموزشی مدرس

کارآفرینی آموزشی را می توان به معنای خلق ارزش جدید آموزشی دانست. این ارزش ایجاد شده در اجزاء نظام آموزشی، شامل دروندادها، فرآیندها، بروندادها و یا پیامدهای آموزشی اتفاق می افتد. کارآفرینی آموزشی ترکیب جدیدی از منابع به منظور عرضه یک نوآوری آموزشی است. به عبارت دیگر کارآفرینی آموزشی مدیریت دروندادها و فرآیندهای تولید و عرضه محصولات نوآورانه آموزشی است، به گونه ای که به خلق ارزش جدیدی در یکی از حوزه های آموزشی بینجامد. کارآفرینان آموزشی وضع موجود را نمی پذیرند و تنها به محتوا آفرینی بسنده نمی کنند بلکه می خواهند در فرآیند بازاریابی و بهره برداری از محتوایی که تولید می کنند نیز سهیم باشند یعنی نوآوری آموزشی را مبتنی بر خلاقیت خود تجاری سازی می کنند و در نتیجه آن محصولی آموزشی را عرضه می کنند. بنابراین کارآفرینی آموزشی را می توان فرآیند شناسایی فرصت ها، ایده پردازی، نوآوری، ایجاد کسب و کارها و تاسیس مراکز و بنگاههای تولید و عرضه محصولات آموزشی (کالا و یا خدمات آموزشی) دانست.

آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب به عنوان مشاور تبلیغاتی باشگاه کارآفرینی آموزشی مدرس در شروع همکاری با این مجموعه این طراحی لوگو ، طراحی ست اداری را اجرا کرده است .
آموزش کارآفرینی: هدف آن یاددادن نحوه راه اندازی کسب و کار و مباحث مرتبط با آن است. همچنین آموزش مباحث نظری کارآفرینی و تجربه های کارآفرینی را شامل می شود.
آموزش کارآفرینانه: این مفهوم به پرورش روحیه کارآفرینی در بین فراگیران اشاره دارد. مثلا استفاده از فنون پرورش خلاقیت و نوآوری در تدریس درس به باز شدن ذهن فراگیران و تقویت روحیه و انگیزه کارآفرینی آنها کمک می کند. مثلا استفاده از روش بارش فکری (طوفان فکری) در دروس می تواند به پرورش روحیه خلاقیت و کارفرینی در دانشجویان منجر شود.

نمونه کارهای بیشتر :

 

 

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

گزارش سالانه ایده راهیاب