آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

طراحی گرافیک

دپارتمان طراحی گرافیک آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

خدمات طراحی گرافیک

طراحی گرافیک امروزه اهمیت بیشتری از قبل دارد. با رشد اینترنت و فضای مجازی دیگر حضور آنلاین نه یک امکان بلکه یک ضرورت است. در فضای دیجیتال امروزی برندها فرصت بسیار کمی برای دیده شدن دارند. در واقع یا برند شما در نگاه اول مخاطب را جذب می کند و یا شانس خود را در رقابت از دست می دهد . طراحی یک لوگو جذاب، هویت بصری، ست اداری، کاتالوگ و محتواهای گرافیکی قسمتهایی مهم از یک پلن بازاریابی موثر هستند. با سپردن پروژه‌های طراحی گرافیک خود به گرافیست های حرفه ای دپارتمان آژانس تبلیغات یاده راهیاب با صرف کمترین هزینه بهترین نتیجه را حاصل کنید.
واژه طراحی گرافیک برای بسیاری از افراد یک رشته یا شغل جذاب پر از خلاقیت و رنگ را تداعی می کند. البته این تعریف و تداعی چیزی دور از انتظار و واقعیت این رشته نیست. اما اگر بخواهیم به طور دقیق تر نگاه کنیم می توانیم بگوییم که، طراحی گرافیک هنر ایجاد محتوای تصویری برای ایجاد ارتباط با مخاطب است.

چرا دپارتمان طراحی و گرافیک ایده راهیاب؟

ما با تجربه کافی و با استفاده از نرم افزار های تخصصی، المان هایی جذاب برای هویت بصری برند شما را طراحی می کنیم.

طراحی و اجراء هویت بصری

از طراحی المان هایی نظیر رنگ، فونت، لوگو، تاچ پوینت ها، فرم و … هویت بصری یک برند تا چاپ در کنارتان هستیم.
طراحی لوگو مونوگرام آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

طراحی آرم و لوگو

به طور کلی طراحی نماد برند بر اساس شرایط برند، در سه دسته بندی ایده پردازی و اجرا می شود:

مونوگرام:

در طراحی به روش مونوگرام از حروف اول نام تجاری استفاده می شود. مانند حرف M در لوگو مک دونالد. در زمان طراحی لوگو، استراتژی مجموعه حرف اول را میزند به همین منظور اگر استراتژی مجموعه با بهره گیری از این روش همخوانی داشته باشد توصیه می شود تا از طراحی لوگو مونوگرام استفاده شود.

 

پیکتوگرام:

این سبک شامل نماد، تصاویر، آیکون و یا شمایل گرافیکی مفهومی است. تصاویر از گذشته تا به امروز بهترین و سریع ترین راه انتقال پیام و مفهوم بوده اند، بنابراین تاثیر و ماندگاری لوگو تصویری بر روی ذهن مخاطب بیشتر میباشد. این سبک از طراحی لوگو مناسب برندهایی میباشد که قصد دارند تصویری ماندگار از کسب و کار خود را روی ذهن مخاطب به یادگار بگذارند.

طراحی لوگوی پیکتوگرام آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب
لوگو تایپ یکی از خدمات آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

لوگو تایپ:

نوعی لوگو نوشتاری است به این شکل که در طراحی نشان تجاری، نام برند در چارچوب فونت های مرسوم یا خارج از این چارچوب و به صورت دستی ولی کاملا ساده و جذاب طراحی می گردد. این روش به طراحی لوگوتایپ یا تایپ فیس برند نیز معروف است. این سبک از لوگو برای شرکت هایی که دارای نام تجاری خاص و کوتاه هستند قابل استفاده است.

ایده پردازی و تدوین سناریو
سرعت عمل بسیار بالا
طراحی مدرن، خیره کننده

طراحی ست اداری

ست اداری را می توان به عنوان یکی از ملزومات هر برندی دانست چرا که کمک شایانی در شکل گیری هویت و شخصیت برند می کند. به همین جهت می شود در زمان طراحی هویت بصری برند، توجه ویژه ای به تمام موارد مورد نیاز در ملزومات ست اداری نظیر، رنگ سازمانی، لوگو، لوگوتایپ، فونت، تاچ پوینت ها و … شود.

طراحی ست اداری توسط آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب
طراحی پوستر و تراکت خدمات آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

پوستر و تراکت

ست اداری از جمله ملزومات هر برندی است. این موضوع کمک شایانی به شکل گیری هویت و شخصیت برند خواهد کرد.

پوستر و تراکت از جمله موارد هویت بصری است که نیازمند به دقت زیاد در زمان طراحی گرافیکی می باشد چرا که این موارد جدا از این که از ملزومات هویت بصری می باشند، دارای تاثیرات کتمان ناپذیری در دید مخاطبین دارند.

بنر و استند

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﮭﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻮح  ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بنر تبلیغاتی می تواند در هر جایی، در نمایشگاه، در یک رویداد به عنوان یک حامی و یا خارج از مرکز کسب و کار شما قرار گیرد.

طراحی بنر و استند توسط دپارتمان طراحی گرافیکی آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

 

دیگر دپارتمان های آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

 

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

گزارش سالانه ایده راهیاب