آژانس تبلیغاتی ایده راهیاب

نکاتی برای کمپین های Geofencing

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

گزارش سالانه ایده راهیاب